su-van-dong-cua-thien-nhien-va-tam-trang-con-nguoi

Phân tích sự vận động của thiên nhiên và tâm trạng con người trong Truyện Kiều (Nguyễn Du) qua hai đoạn trích “Cảnh ngày xuân” và “Kiều ở lầu Ngưng Bích”.

23/02/2022 Dương Lê 0

Sự vận động của thiên nhiên và tâm trạng con người trong Truyện Kiều (Nguyễn Du) qua hai đoạn trích “Cảnh ngày xuân” và “Kiều ở lầu Ngưng Bích”. Thiên nhiên trong “Truyện Kiều” vừa là đối tượng miêu tả [Đọc thêm…]