thuyet-minh-cay-lua-nuoc

Thuyết minh cây lúa nước

18/01/2017 Duong Le 8

Cây lúa nước là loại cây thân cỏ, tròn có nhiều giống và đốt. Giống thường rỗng, đặc ở đốt. Lá dài có bẹ ôm lấy thân. Gân lá song song.