tac-gia-thep-moi

Tác giả Thép Mới

02/08/2023 theki.vn 0

Tác giả Thép Mới. – Thép Mới (1925-1991), tên khai sinh là Hà Văn Lộc, ông sinh ra ở thành phố Nam Định. Ông là một nhà văn nổi tiếng tại Việt Nam, chuyên viết về đề tài Chiến tranh Đông [Đọc thêm…]