phan-tich-hinh-tuong-cay-xa-nu-rung-xa-nu-trong-truyen-ngan-rung-xa-nu-cua-nguyen-trung-thanh-de-lam-ro-y-nghia-tuong-trung-cho-suc-song-va-pham-chat-cua-nguoi-dan-tay-nguyen-trong

Phân tích hình tượng cây xà nu, rừng xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, để làm rõ ý nghĩa tượng trưng cho sức sống và phẩm chất của người dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ.

13/03/2021 Duong Le 0

Phân tích hình tượng cây xà nu, rừng xà nu trong truyện ngắn “rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành, để làm rõ ý nghĩa tượng trưng cho sức sống và phẩm chất của người dân Tây Nguyên trong kháng [Đọc thêm…]

phan-tich-hinh-anh-cay-xa-nu-trong-truyen-ngan-rung-xa-nu-cua-nguyen-trung-thanh-de-chung-to-hinh-tuong-nay-la-mot-sang-tao-nghe-thuat-dac-sac-gop-phan-boc-lo-chu-de-cua-tac-pham

Phân tích hình ảnh cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành để chứng tỏ hình tượng này là một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc, góp phần bộc lộ chủ đề của tác phẩm

13/03/2021 Duong Le 0

Phân tích hình ảnh cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành để chứng tỏ hình tượng này là một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc, góp phần bộc lộ chủ đề của tác phẩm. [Đọc thêm…]