hinh-tuong-dat-nuoc-dia-li-lich-su-van-hoa

Ba phương diện: địa lí, lịch sử và văn hóa được thể hiện một cách thống nhất và sâu sắc trong đoạn trích Đất nước (trích trường ca “Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa ĐIềm)

24/12/2022 Thế Kỉ 0

Ba phương diện: địa lí, lịch sử và văn hóa được thể hiện một cách thống nhất và sâu sắc trong đoạn trích “Đất nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm). Mở bài: Trường ca [Đọc thêm…]

vi-sao-co-the-noi-tu-tuong-dat-nuoc-cua-nhan-dan-da-qui-tu-moi-cach-nhin-va-dua-den-nhung-phat-hien-doc-dao-cua-tac-gia-ve-dat-nuoc

Vì sao có thể nói tư tưởng Đất n­ước của nhân dân đã qui tụ mọi cách nhìn và đ­ưa đến những phát hiện độc đáo của tác giả về đất nư­ớc?

24/11/2021 Thế Kỉ 0

Vì sao có thể nói tư tư­ởng Đất n­ước của nhân dân đã qui tụ mọi cách nhìn và đ­ưa đến những phát hiện độc đáo của tác giả về đất nư­ớc? T­ư t­ưởng Đất nư­ớc của nhân dân đã đ­ược tác [Đọc thêm…]