em-oi-em-hay-nhin-rat-xa-vao-bon-nghin-nam-dat-nuoc-dat-nuoc-nguyen-khoa-diem

Anh/chị hãy phân tích đoạn thơ sau đây trong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm: “Em ơi em. Hãy nhìn rất xa. Vào bốn nghìn năm Đất Nước… (Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm)

16/04/2022 Thế Kỉ 0

Anh/chị hãy phân tích đoạn thơ sau đây trong bài thơ “Đất Nước” của Nguyễn Khoa Điềm: “Em ơi em Hãy nhìn rất xa Vào bốn nghìn năm Đất Nước Năm tháng nào cũng người người lớp lớp Con gái, [Đọc thêm…]