co-y-kien-cho-rang-van-hoc-lang-man-the-hien-truc-tiep-va-sau-sac-cai-toi-tru-tinh-tran-day-cam-xuc-bang-nhung-hieu-biet-ve-phong-trao-tho-moi-hay-lam-sang-to-y-kien-tren

Có ý kiến cho rằng: “Văn học lãng mạn thể hiện trực tiếp và sâu sắc cái tôi trữ tình tràn đầy cảm xúc”. Bằng những hiểu biết về phong trào Thơ mới, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

28/09/2022 Thế Kỉ 0

Có ý kiến cho rằng: “Văn học lãng mạn thể hiện trực tiếp và sâu sắc cái tôi trữ tình tràn đầy cảm xúc”. Bằng những hiểu biết về phong trào Thơ mới, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. [Đọc thêm…]

ban-ve-bai-tho-viet-bac-cua-to-huu-co-y-kien-cho-rang-bai-tho-mang-ve-dep-truyen-thong-cua-thi-ca-y-kien-khac-lai-cho-rang-bai-tho-mang-hoi-tho-cua-thoi-dai-cach-mang

Bàn về bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu, có ý kiến cho rằng: Bài thơ mang vẻ đẹp truyền thống của thi ca. Ý kiến khác lại cho rằng: Bài thơ mang hơi thở của thời đại cách mạng

28/07/2020 Thế Kỉ 0

Bàn về bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu, có ý kiến cho rằng: “ Bài thơ mang vẻ đẹp truyền thống của thi ca”. Ý kiến khác lại cho rằng: “Bài thơ mang hơi thở của thời đại cách [Đọc thêm…]