qua-truyen-ngan-chi-pheo-hay-lam-ro-y-kien-khi-mot-nha-van-moi-buoc-vao-lang-van-dieu-dau-tien-toi-se-hoi-anh-ta-la-anh-se-mang-lai-dieu-gi-moi-cho-van-hoc-lep-tonxtoi

Qua truyện ngắn Chí Phèo, hãy làm rõ ý kiến: “Khi một nhà văn mới bước vào làng văn, điều đầu tiên tôi sẽ hỏi anh ta là anh sẽ mang lại điều gì mới cho văn học” ( Lep Tonxtoi).

“Khi một nhà văn mới bước vào làng văn, điều đầu tiên tôi sẽ hỏi anh ta là anh sẽ mang lại điều gì mới cho văn học” (Lep Tonxtoi). Bằng những hiểu biết của mình về truyện ngắn Chí [Đọc thêm…]

qua-chi-tiet-cai-bong-cua-chi-pheo-hay-lam-ro-y-kien-o-truyen-ngan-moi-chi-tiet-deu-co-vi-tri-quan-trong-nhu-moi-chu-trong-bai-tho-tu-tuyet

Qua chi tiết cái bóng của Chí Phèo, hãy làm rõ ý kiến: “Ở truyện ngắn, mỗi chi tiết đều có vị trí quan trọng như mỗi chữ trong bài thơ tứ tuyệt. Trong đó có những chi tiết đóng vai trò đặc biệt như những nhãn tự trong thơ vậy” (Nguyễn Đăng Mạnh)

“Ở truyện ngắn, mỗi chi tiết đều có vị trí quan trọng như mỗi chữ trong bài thơ tứ tuyệt. Trong đó có những chi tiết đóng vai trò đặc biệt như những nhãn tự trong thơ vậy” (Nguyễn Đăng [Đọc thêm…]

phan-tich-bi-kich-tha-hoa-cua-chi-pheo-va-truong-ba

Có ý kiến cho rằng, cả Trương Ba và Chí Phèo đều là những kiếp người bị quyền lực nhào nặn, đầy đưa vào chốn đường cùng của số phận. Phân tích bi kịch tha hoá của Chí Phèo và Trương Ba để làm sáng tỏ.

Có ý kiến cho rằng, cả Trương Ba và Chí Phèo đều là những kiếp người bị quyền lực nhào nặn, đầy đưa vào chốn đường cùng của số phận. Phân tích bi kịch tha hoá của Chí Phèo và [Đọc thêm…]