nghi-luan-mot-chiec-la-vang-tu-but-khoi-canh-roi-xuong-goc-cai-goc-tron-mat-ngac-nhien-hoi-sao-som-the-la-vang-gio-tay-len-chao-cuoi-va-chi-vao-nhung-loc-non

Nghị luận: Một chiếc lá vàng tự bứt khỏi cành rơi xuống gốc. Cái gốc tròn mắt ngạc nhiên hỏi: “Sao sớm thế?” Lá vàng giơ tay lên chào, cười và chỉ vào những lộc non

07/12/2020 Duong Le 1

Trình bày suy nghĩ về ý nghĩa được gợi ra từ câu chuyện sau: “Một chiếc lá vàng tự bứt khỏi cành rơi xuống gốc. Cái gốc tròn mắt ngạc nhiên hỏi: “Sao sớm thế?” Lá vàng giơ tay lên [Đọc thêm…]