dan-y-thuyet-minh-ve-con-chim-bo-cau.jpg

Dàn ý thuyết minh về con chim bồ câu

25/09/2018 Duong Le 1

Chim bồ câu rất có ích chó con người về kinh tế và dời sống tình cảm. Ngày xưa, bồ câu dùng để dưa thư liên lạc. Ngày hay, bồ câu là hình ảnh tượng trưng cho hòa bình.