tinh-canh-le-loi-cua-nguoi-chinh-phu-nha-van-chan-chinh-la-nguoi-suot-doi-chi-truyen-ba-mot-thu-ton-giao-tinh-yeu-thuong-con-nguoi

Qua đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ, hãy làm rõ nhận định: Nhà văn chân chính là người suốt đời chỉ truyền bá một thứ tôn giáo: Tình yêu thương con người

10/04/2021 Thế Kỉ 0

Có ý kiến cho rằng: “Nhà văn chân chính là người suốt đời chỉ truyền bá một thứ tôn giáo: Tình yêu thương con người”. Anh/Chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua đoạn trích “Tình cảnh lẻ loi [Đọc thêm…]

bi-kich-cua-nguoi-phu-nu-trong-xa-hoi-cu-qua-mot-so-tac-pham-van-hoc-trung-dai-da-hoc-doc-tieu-thanh-ki-nguyen-du-va-cac-doan-trich-chinh-phu-ngam-dang-tran-con-va-cung-oan-ngam-nguyen-gia-thie

Bi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ qua một số tác phẩm văn học trung đại đã học: Đọc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du) và các đoạn trích Chinh phụ ngâm khúc (Đặng Trần Côn) và Cung oán ngâm khúc( Nguyễn Gia Thiều)

17/03/2021 Thế Kỉ 1

Bi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ qua một số tác phẩm văn học trung đại đã học: “Đọc Tiểu Thanh kí” (Nguyễn Du) và các đoạn trích” Chinh phụ ngâm” (Đặng Trần Côn) và “Cung oán [Đọc thêm…]