phan-tich-nhan-vat-mai-rung-xa-nu-nguyen-trung-thanh-va-chi-chien-nhung-dua-con-trong-gia-dinh-nguyen-thi-de-thay-ve-dep-tam-hon-va-tinh-than-cach-mang-cua-nguoi-con-gai-viet-n

Phân tích nhân vật Mai (Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành) và chị Chiến (Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi) để thấy vẻ đẹp tâm hồn và tinh thần cách mạng của người con gái Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ.

22/03/2020 Duong Le 3

Phân tích nhân vật Mai (Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành) và chị Chiến (Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi) để thấy vẻ đẹp tâm hồn và tinh thần cách mạng của người con gái Việt [Đọc thêm…]