chu-nghia-co-dien

Chủ nghĩa cổ điển.

04/08/2022 Dương Lê 0

Chủ nghĩa cổ điển. Chủ nghĩa cổ điển (tiếng Pháp: classicisme) là một phong cách nghệ thuật và khuynh hướng mỹ học trong văn nghệ châu Âu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XIX. Tên gọi của khuynh hướng [Đọc thêm…]