chu-nghia-lang-man

Chủ nghĩa lãng mạn.

01/08/2022 Thế Kỉ 2

Chủ nghĩa lãng mạn. 1. Khái niệm chủ nghĩa lãng mạn. Chủ nghĩa lãng mạn vừa là trào lưu văn học, vừa là phương pháp sáng tác, mang một nội dung lịch sử xã hội cụ thể, được hình thành [Đọc thêm…]