qua-truyẹn-ngan-chi-pheo-lam-sang-tỏ-nhạn-dịnh-mot-truyen-ngan-hay-vua-la-chung-tich-cua-mot-thoi-vua-la-hien-than-cua-mot-chan-li-gia

Qua truyện ngắn Chí Phèo, làm sáng tỏ nhận định: “Một truyện ngắn hay vừa là chứng tích của một thời, vừa là hiện thân của một chân lí giản dị của mọi thời.”

11/08/2020 Duong Le 0

“Một truyện ngắn hay vừa là chứng tích của một thời, vừa là hiện thân của một chân lí giản dị của mọi thời” – Nguyễn Kiên Qua phân tích truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao, hãy bàn luận [Đọc thêm…]

mot-truyen-ngan-hay-vua-la-chung-tich-cua-mot-thoi-vua-la-hien-than-cua-mot-chan-li-gian-di-cua-moi-thoi-qua-phan-tich-truyen-ngan-chi-pheo-cua-nam-cao-hay-ban

Chứng minh: Một truyện ngắn hay vừa là chứng tích của một thời, vừa là hiện thân của một chân lí giản dị của mọi thời. Qua phân tích truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao, hãy bàn luận ý kiến trên

26/12/2019 Duong Le 0

“Một truyện ngắn hay vừa là chứng tích của một thời, vừa là hiện thân của một chân lí giản dị của mọi thời.” Qua phân tích truyện ngắn “ Chí Phèo” của Nam Cao, hãy bàn luận ý kiến trên