hay-viet-mot-bai-van-ngan-khong-qua-600-chu-trinh-bay-y-kien-cua-anh-chi-ve-nhan-dinh-that-bai-khong-phai-la-su-lua-chon-tot-nhat-cho-thanh-cong-ma-chinh-thanh-cong-cua-ngay-hom-nay-moi-la-tien

Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 chữ) trình bày ý kiến của anh (chị) về nhận định: “Thất bại không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho thành công mà chính thành công của ngày hôm nay mới là tiền đề cần thiết cho thành công ngày mai”.

26/03/2022 Dương Lê 0

Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 chữ) trình bày ý kiến của anh (chị) về nhận định: “Thất bại không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho thành công mà chính thành công của ngày hôm [Đọc thêm…]