co-nguoi-cho-rang-ta-hay-hoc-theo-cach-cua-dong-song-nhin-thay-nui-thi-di-duong-vong-nhung-lai-co-y-kien-khac-trong-rung-co-rat-nhieu-loi-di-ta-chon-loi-di-chua-co-dau-chan-nguoi-suy-nghi-cu

Có người cho rằng: Ta hãy học theo cách của dòng sông nhìn thấy núi thì đi đường vòng. Nhưng lại có ý kiến khác: Trong rừng có rất nhiều lối đi, ta chọn lối đi chưa có dấu chân người.

08/08/2020 Duong Le 1

Có người cho rằng: “Ta hãy học theo cách của dòng sông nhìn thấy núi thì đi đường vòng”. Nhưng lại có ý kiến khác: “Trong rừng có rất nhiều lối đi, ta chọn lối đi chưa có dấu chân [Đọc thêm…]