dong-vai-au-co-ke-lai-su-tich-con-rong-chau-tien

Đóng vai Âu Cơ kể lại sự tích Con Rồng cháu Tiên

16/12/2018 Dương Lê 0

Cha các con là Lạc Long Quân, con thần Long Nữ, vốn thuộc nòi Rồng. Cha các con sống dưới nước nhưng thỉnh thoảng cũng lên cạn. Người diệt trừ các loài Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh, nhờ thế, dân Lạc Việt được yên ổn làm ăn, sinh sống