nhan-vat-trong-rung-xa-nu-cua-nguyen-trung-thanh-deu-la-nhung-con-nguoi-kien-cuong-bat-khuat-cua-nui-rung-tay-nguyen-trong-cong-cuoc-chong-mi-cuu-nuoc-nhung-moi-nguoi-lai-mang-nhung

Nhân vật trong Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành đều là những con người kiên cường bất khuất của núi rừng Tây Nguyên trong công cuộc chống Mĩ cứu nước, nhưng mỗi người lại mang những nét riêng, những vẻ đẹp riêng khó quên. Hãy phân tích các  nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít để làm sáng tỏ điều đó.

13/03/2021 Duong Le 0

Nhân vật trong “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành đều là những con người kiên cường bất khuất của núi rừng Tây Nguyên trong công cuộc chống Mĩ cứu nước, nhưng mỗi người lại mang những nét riêng, những [Đọc thêm…]

phan-tich-hinh-tuong-cay-xa-nu-rung-xa-nu-trong-truyen-ngan-rung-xa-nu-cua-nguyen-trung-thanh-de-lam-ro-y-nghia-tuong-trung-cho-suc-song-va-pham-chat-cua-nguoi-dan-tay-nguyen-trong

Phân tích hình tượng cây xà nu, rừng xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, để làm rõ ý nghĩa tượng trưng cho sức sống và phẩm chất của người dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ.

13/03/2021 Duong Le 0

Phân tích hình tượng cây xà nu, rừng xà nu trong truyện ngắn “rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành, để làm rõ ý nghĩa tượng trưng cho sức sống và phẩm chất của người dân Tây Nguyên trong kháng [Đọc thêm…]

phan-tich-hinh-anh-cay-xa-nu-trong-truyen-ngan-rung-xa-nu-cua-nguyen-trung-thanh-de-chung-to-hinh-tuong-nay-la-mot-sang-tao-nghe-thuat-dac-sac-gop-phan-boc-lo-chu-de-cua-tac-pham

Phân tích hình ảnh cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành để chứng tỏ hình tượng này là một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc, góp phần bộc lộ chủ đề của tác phẩm

13/03/2021 Duong Le 0

Phân tích hình ảnh cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành để chứng tỏ hình tượng này là một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc, góp phần bộc lộ chủ đề của tác phẩm. [Đọc thêm…]