nghi-luan-van-hoc-phan-anh-cuoc-song-bang-hinh-tuong-nhung-van-hoc-khong-phan-anh-may-moc-thu-dong-nhu-mot-tam-guong-ma-thong-qua-tu-tuong-tinh-cam-cach-nhin-cach-danh-gia-cua-tung-nha-van

Nghị luận: “Văn học phản ánh cuộc sống bằng hình tượng (…) Nhưng văn học không phản ánh máy móc, thụ động như một tấm gương mà thông qua tư tưởng, tình cảm, cách nhìn, cách đánh giá của từng nhà văn”.

26/05/2022 Dương Lê 0

Phân tích hình tượng người lính trong hai bài thơ “Đồng chí” (Chính Hữu) và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” (Phạm Tiến Duật) để làm sáng tỏ nhận định: “Văn học phản ánh cuộc sống bằng hình [Đọc thêm…]