nha-tho-hoang-cam-cho-rang-nhac-la-co-xe-cho-hon-thi-pham-anh-chi-hieu-y-kien-tren-nhu-the-nao-hay-cam-nhan-ve-hon-thi-pham-dan-ghi-ta-cua-lorca-qua

Nhà thơ Hoàng Cầm cho rằng: Nhạc là cỗ xe chở hồn thi phẩm. Anh (chị) hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy cảm nhận về hồn thi phẩm Đàn ghi ta của Lorca qua nhạc tính của bài thơ.

28/02/2021 Duong Le 0

Nhà thơ Hoàng Cầm cho rằng: “Nhạc là cỗ xe chở hồn thi phẩm”. Anh (chị) hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy cảm nhận về hồn thi phẩm “Đàn ghi ta của Lorca” qua nhạc tính của bài thơ. Hướng [Đọc thêm…]