cam-nhan-ve-dep-cua-cac-nha-nho-yeu-nuoc-nha-chi-si-cach-mang-vi-dai-cua-dan-toc-ta-qua-hai-bai-tho-cam-tac-vao-nha-nguc-quang-dong-phan-boi-chau-va-dap-da-o-con-lon-phan-chau-trinh

Cảm nhận vẻ đẹp của các nhà nho yêu nước, nhà chí sĩ cách mạng vĩ đại của dân tộc ta qua hai bài thơ Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông (Phan Bội Châu) và Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh)

18/02/2019 Dương Lê 0

Cảm nhận vẻ đẹp của các nhà nho yêu nước, nhà chí sĩ cách mạng vĩ đại của dân tộc ta qua hai bài thơ “Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông” (Phan Bội Châu) và “Đập đá ở Côn [Đọc thêm…]