doc-thoai-noi-tam-la-gi

Độc thoại nội tâm là gì?

05/02/2022 Thế Kỉ 1

Độc thoại nội tâm là gì? Trước hết, trong nghệ thuật tự sự, ngoài lời gián tiếp của người kể còn có lời trực tiếp của nhân vật. Theo lí thuyết phong cách học hiện đại, lời trực tiếp của [Đọc thêm…]