bai-2-nhung-tinh-huong-hiem-ngheo-sgk-ngu-van-7-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao

(Bài 2). Văn bản: Hai người bạn đồng hành và con gấu; Chó soi và chiên con (Những tình huống hiểm nghèo) (Ngữ Văn 7, tập 1, sách Chân trời sáng tạo).

12/09/2022 Thế Kỉ 0

* Nội dung chính: – Truyện “Hai người bạn đồng hành và con gấu“: Câu chuyện phê phán những người bỏ mặc bạn bè trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, đồng thời đề cao sự thông minh và mưu [Đọc thêm…]