hao-khi-dong-a

Hào khí Đông A.

27/10/2022 Thế Kỉ 0

Hào khí Đông A. Hào khí Đông A là hào khí nhà Trần, là câu nói được dùng để chỉ chí khí mạnh mẽ, oai hùng,hào sảng của thời nhà Trần (thời kì mà thời Trần có những chiến công [Đọc thêm…]