cam-nhan-ve-nhung-pham-chat-tot-dep-ma-nguoi-ba-nhom-len-trong-long-chau-qua-doan-tho-lan-dan-doi-ba-som-mai-bay-va-nhom-bep-len-chua-bep-lua

Cảm nhận về những phẩm chất tốt đẹp mà người bà nhóm lên trong lòng cháu qua đoạn thơ: Lận đận đời bà… Sớm mai bày và nhóm bếp lên chưa? (Bếp lửa – Bằng Việt)

14/04/2019 Thế Kỉ 1

Những phẩm chất tốt đẹp mà người bà nhóm lên trong lòng cháu qua đoạn thơ: Lận đận đời bà… Sớm mai bày và nhóm bếp lên chưa? (Bếp lửa – Bằng Việt) Mở bài: + Tác giả: Bằng Việt [Đọc thêm…]

nhung-gi-la-than-thiet-nhat-cua-tuoi-tho-moi-nguoi-deu-co-suc-toa-sang-nang-do-con-nguoi-13201-2

Bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt biểu hiện một triết lý thầm kín: Những gì là thân thiết nhất của tuổi thơ mỗi người, đều có sức tỏa sáng, nâng đỡ con người trên hành trình dài rộng của cuộc đời

07/09/2018 Thế Kỉ 6

Những gì là thân thiết nhất của tuổi thơ mỗi người, đều có sức tỏa sáng, nâng đỡ con người trên hành trình dài rộng của cuộc đời. Mở bài: Thơ ca là chiều sâu, là sự chắc lọc, kết [Đọc thêm…]