cam-nhan-ve-nhung-pham-chat-tot-dep-ma-nguoi-ba-nhom-len-trong-long-chau-qua-doan-tho-lan-dan-doi-ba-som-mai-bay-va-nhom-bep-len-chua-bep-lua

Cảm nhận về những phẩm chất tốt đẹp mà người bà nhóm lên trong lòng cháu qua đoạn thơ: Lận đận đời bà… Sớm mai bày và nhóm bếp lên chưa? (Bếp lửa – Bằng Việt)

14/04/2019 Thế Kỉ 1

Những phẩm chất tốt đẹp mà người bà nhóm lên trong lòng cháu qua đoạn thơ: Lận đận đời bà… Sớm mai bày và nhóm bếp lên chưa? (Bếp lửa – Bằng Việt) Mở bài: + Tác giả: Bằng Việt [Đọc thêm…]