cam-hung-ve-dat-nuoc

Cảm hứng về đất nước qua các đoạn trích “Đất Nước” (trích “Mặt đường khát vọng” (Nguyễn Khoa Điềm), “Người lái đò Sông Đà” (Nguyễn Tuân) và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc Tường).

05/05/2022 Dương Lê 0

Cảm hứng về đất nước qua các đoạn trích “Đất Nước” (trích “Mặt đường khát vọng” (Nguyễn Khoa Điềm), “Người lái đò Sông Đà” (Nguyễn Tuân) và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc Tường). Mở bài: [Đọc thêm…]

hinh-tuong-dat-nuoc

So sánh hình tượng đất nước trong hai bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi và trích đoạn “Đất nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”) của Nguyễn Khoa Điềm.

23/02/2022 Dương Lê 0

So sánh hình tượng đất nước trong hai bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi và trích đoạn “Đất nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng”) của Nguyễn Khoa Điềm. * Hướng dẫn làm bài: 1. Về xuất [Đọc thêm…]

vi-sao-co-the-noi-tu-tuong-dat-nuoc-cua-nhan-dan-da-qui-tu-moi-cach-nhin-va-dua-den-nhung-phat-hien-doc-dao-cua-tac-gia-ve-dat-nuoc

Vì sao có thể nói tư tư­ởng “Đất n­ước của nhân dân” đã qui tụ mọi cách nhìn và đ­ưa đến những phát hiện độc đáo của tác giả về đất nư­ớc?

24/11/2021 Dương Lê 0

Vì sao có thể nói tư tư­ởng “Đất n­ước của nhân dân” đã qui tụ mọi cách nhìn và đ­ưa đến những phát hiện độc đáo của tác giả về đất nư­ớc? T­ư t­ưởng “Đất nư­ớc của nhân dân” đã [Đọc thêm…]