cam-nhan-ve-dep-hinh-tuong-dat-nuoc-qua-cac-tac-pham-tay-tien-quang-dung-viet-bac-to-huu-dat-nuoc-trich-mat-duong-khat-vong-nguyen-khoa-diem-dat-nuoc-nguyen-dinh-thi

Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng Đất nước qua các tác phẩm Tây Tiến (Quang Dũng), Việt Bắc (Tố Hữu), Đất nước (trích Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm), Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

27/10/2022 Thế Kỉ 0

Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng Đất nước qua các tác phẩm “Tây Tiến” (Quang Dũng), “Việt Bắc” (Tố Hữu), “Đất nước” (trích “Mặt đường khát vọng” – Nguyễn Khoa Điềm), “Đất nước” (Nguyễn Đình Thi). Mở bài: Đất nước [Đọc thêm…]

cam-nhan-cua-anh-chi-ve-hai-doan-tho-sau-trong-bai-tay-tien-quang-dung-va-dat-nuoc-nguyen-khoa-diem-tu-do-trinh-bay-suy-nghi-cua-minh-ve-trach-nhiem-cua-the-he-tre-voi-que-huong-dat-nuoc

Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến (Quang Dũng) và Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm). Từ đó, trình bày suy nghĩ của mình về trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước.

10/05/2022 Thế Kỉ 0

Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến (Quang Dũng) và Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm). Từ đó, trình bày suy nghĩ của mình về trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước. [Đọc thêm…]

cam-nhan-chat-su-thi-qua-hinh-tuong-cu-met

Cảm nhận chất sử thi qua hình tượng cụ Mết

13/03/2021 Thế Kỉ 1

Thông qua hình tượng nhân vật cụ Mết, Nguyễn Trung Thành đã ca ngợi lòng yêu nước, căm thù giặc và tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường của nhân dân Tây Nguyên trong thời đánh Mĩ, cũng đồng thời khái quát chân lí lịch sử lớn lao của thời đại, lí giải sâu sắc và thuyết phục con đường giải phóng của nhân dân, đất nước.