hing-tuong-van-hoc

Hình tượng văn học là gì?

12/08/2020 Dương Lê 0

Hình tượng văn học nghệ thuật là gì? 1. Khái niệm. Hình tượng “là phương thức chiếm lĩnh, thể hiện và tái tạo đời sống theo quy luật của nghệ thuật”. (theo Từ điển Văn học ). Khác với khoa [Đọc thêm…]

hinh-tuong-nhan-vat-duoc-sinh-ra-tu-tam-tri-cua-nha-van-nhung-chi-thuc-su-song-bang-tam-tri-cua-nguoi-doc-bang-tri-thuc-va-trai-nghiem-van-hoc-cua-minh-ban-hay-binh-luan-y-kien-tren

Nghị luận: Hình tượng nhân vật được sinh ra từ tâm trí của nhà văn nhưng chỉ thực sự sống bằng tâm trí của người đọc. Bằng tri thức và trải nghiệm văn học của mình, bạn hãy bình luận ý kiến trên.

10/08/2020 Dương Lê 0

“Hình tượng nhân vật được sinh ra từ tâm trí của nhà văn nhưng chỉ thực sự sống bằng tâm trí của người đọc”. Bằng tri thức và trải nghiệm văn học của mình, bạn hãy bình luận ý kiến [Đọc thêm…]