cam-nhan-long-yeu-nuoc-tham-kin-trong-bai-tho-nho-rung-the-lu-va-niem-khao-khat-tu-do-chay-bong-trong-bai-tho-khi-con-tu-hu-to-huu-cua-tang-lop-thanh-nien-tri-thuc

Cảm nhận lòng yêu nước thầm kín trong bài thơ “Nhớ rừng” (Thế Lữ) và niềm khao khát tự do cháy bỏng trong bài thơ “Khi con tu hú” (Tố Hữu) của tầng lớp thanh niên trí thức. 

07/03/2022 Thế Kỉ 0

Cảm nhận lòng yêu nước thầm kín trong bài thơ “Nhớ rừng” (Thế Lữ) và niềm khao khát tự do cháy bỏng trong bài thơ “Khi con tu hú” (Tố Hữu) của tầng lớp thanh niên trí thức.  Mở bài: [Đọc thêm…]