tieu-de-la-gi

Tiêu đề là gì?

17/12/2022 Thế Kỉ 0

Tiêu đề là gì? Tiêu đề trong văn bản. Tiêu đề là nhan đề nhỏ, là tên của một chương mục trong chỉnh thể tác phẩm, hoặc tên một phần của văn bản. Những văn bản dài, các tiểu thuyết [Đọc thêm…]