phan-tich-canh-ngay-he-cua-nguyen-trai

Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

15/11/2019 theki.vn 1

Phân tích Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi. Bài thơ mô tả vẻ đẹp độc đáo của bức tranh thiên nhiên ngày hè đồng thời bộc lộ tư tưởng, tình cảm yêu đời, yêu thiên nhiên và ước vọng cao đẹp của Nguyễn Trãi.