thoi-gian-se-xay-dung-cho-minh-mot-niem-tin-va-dao-li

Suy nghĩ về câu nói: “Thời gian sẽ xây dựng cho mình một niềm tin và đạo lí. Xây dựng nên thì như tàu ra biển rộng, có kim chỉ nam để xác định hướng đi; không thì như chiếc bách giữa dòng, e dè gió dập, hãi hùng sóng va”.

21/04/2022 Thế Kỉ 0

Suy nghĩ về câu nói: “Thời gian sẽ xây dựng cho mình một niềm tin và đạo lí. Xây dựng nên thì như tàu ra biển rộng, có kim chỉ nam để xác định hướng đi; không thì như chiếc [Đọc thêm…]