nghi-luan-rat-can-neu-len-rang-trong-sang-tac-cua-nhan-dan-hoan-toan-khong-co-bong-dang-cua-chu-nghia-bi-quan

Nghị luận: Rất cần nêu lên rằng trong sáng tác của nhân dân hoàn toàn không có  bóng dáng của chủ nghĩa bi quan, mặc dầu những người sáng tác sống trong nhọc nhằn cực khổ… (M.Gorki)

17/03/2021 Thế Kỉ 1

Nghị luận: Rất cần nêu lên rằng trong sáng tác của nhân dân hoàn toàn không có bóng dáng của chủ nghĩa bi quan, mặc dầu những người sáng tác sống trong nhọc nhằn cực khổ. Tập thể dường như [Đọc thêm…]