lam-ro-y-kien-du-viet-ve-de-tai-nao-truyen-nam-cao-cung-thuong-the-hien-tu-tuong-chung-noi-ban-khoan-den-dau-don-truoc-tinh-trang-con-nguoi-bi-huy-hoai-ve-nhan-pham-do-cuoc-song-doi-ngheo

Làm rõ ý kiến: “Dù viết về đề tài nào, truyện Nam Cao cũng thường thể hiện tư tưởng chung: nỗi băn khoăn đến đau đớn trước tình trạng con người bị hủy hoại về nhân phẩm do cuộc sống đói nghèo đẩy tới“

28/11/2021 Dương Lê 0

“Dù viết về đề tài nào, truyện Nam Cao cũng thường thể hiện tư tưởng chung: nỗi băn khoăn đến đau đớn trước tình trạng con người bị hủy hoại về nhân phẩm do cuộc sống đói nghèo đẩy tới” [Đọc thêm…]

phan-tich-bi-kich-tha-hoa-cua-chi-pheo-va-truong-ba

Có ý kiến cho rằng, cả Trương Ba và Chí Phèo đều là những kiếp người bị quyền lực nhào nặn, đầy đưa vào chốn đường cùng của số phận. Phân tích bi kịch tha hoá của Chí Phèo và Trương Ba để làm sáng tỏ.

10/05/2021 Dương Lê 0

Có ý kiến cho rằng, cả Trương Ba và Chí Phèo đều là những kiếp người bị quyền lực nhào nặn, đầy đưa vào chốn đường cùng của số phận. Phân tích bi kịch tha hoá của Chí Phèo và [Đọc thêm…]