dan-y-trong-truyen-ngan-vo-nhat-nha-van-kim-lan-da-xay-dung-duoc-mot-tinh-huong-bat-thuong-de-noi-len-khat-vong-binh-thuong-ma-chinh-dang-cua-con-nguoi

Dàn ý nghị luận: Trong truyện ngắn “Vợ nhặt” nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người

Dàn ý nghị luận: Trong truyện ngắn “Vợ nhặt” nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người Mở bài: – Giới thiệu [Đọc thêm…]