cam-nhan-ve-dep-tam-hon-soi-noi-cua-tuoi-tre-tinh-dong-chi-dong-doi-sau-sac-cua-nguoi-linh-trong-bai-tho-ve-tieu-doi-xe-khong-kinh

Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn sôi nổi của tuổi trẻ, tình đồng chí, đồng đội sâu sắc của người lính trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn sôi nổi của tuổi trẻ, tình đồng chí, đồng đội sâu sắc của người lính trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Đó là một thế hệ anh hùng, hiên ngang, mạnh mẽ với ý chí “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” hào hùng, lẫm liệt.

cam-nhan-ve-dep-tu-the-hien-ngang-tinh-than-lac-quan-dung-cam-y-chi-cua-nguoi-linh-lai-xe

Cảm nhận vẻ đẹp tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp khó khăn nguy hiểm và ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam của người lính lái xe

Với tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp khó khăn nguy hiểm và ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam, người lính khắc tạc vào lịch sử tư thế hào hùng, bất khuất của dân tộc trong trận chiến với kẻ thù xâm lược, bảo vệ tổ quốc thiêng liêng.