cam-nhan-ve-dep-hinh-tuong-song-huong-qua-doan-trich-trong-nhung-dong-song-dep-o-cac-nuoc-duoi-chan-nui-kim-phung-ai-da-dat-ten-cho-dong-song

Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng sông Hương qua đoạn trích: “trong những dòng sông đẹp ở các nước… dưới chân núi Kim Phung”” (Ai đã đặt tên cho dòng sông?)

Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng sông Hương qua đoạn trích: “trong những dòng sông đẹp ở các nước… dưới chân núi Kim Phung”” (Ai đã đặt tên cho dòng sông?) I. Mở bài: – Giới thiệu tác giả Hoàng [Đọc thêm…]