cam-hung-ve-dat-nuoc

Cảm hứng về đất nước qua các đoạn trích “Đất Nước” (trích “Mặt đường khát vọng” (Nguyễn Khoa Điềm), “Người lái đò Sông Đà” (Nguyễn Tuân) và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc Tường).

05/05/2022 Thế Kỉ 0

Cảm hứng về đất nước qua các đoạn trích “Đất Nước” (trích “Mặt đường khát vọng” (Nguyễn Khoa Điềm), “Người lái đò Sông Đà” (Nguyễn Tuân) và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc Tường). Mở bài: [Đọc thêm…]

lam-ro-net-dac-sac-cua-the-loai-ki-viet-nam-hien-dai-qua-hai-bai-ki-nguoi-lai-do-song-da-nguyen-tuan-va-ai-da-dat-ten-cho-dong-song-hoang-phu-ngoc-tuong

Làm rõ nét đặc sắc của thể loại kí Việt Nam hiện đại qua hai bài kí “Người lái đò sông Đà” (Nguyễn Tuân) và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc Tường).

09/04/2022 Thế Kỉ 0

Làm rõ nét đặc sắc của thể loại kí Việt Nam hiện đại qua hai bài kí “Người lái đò sông Đà” (Nguyễn Tuân) và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (Hoàng Phủ Ngọc Tường). Hướng dẫn làm bài: [Đọc thêm…]

qua-nguoi-lai-do-song-da-cua-nguyen-tuan-hay-lam-ro-y-kien-phong-cach-van-hoc-bieu-hien-truoc-het-o-cach-nhin-cach-cam

Qua Người lái đò sông Đà, hãy làm sáng tỏ ý kiến: Phong cách văn học biểu hiện trước hết ở cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá ở giọng điệu riêng biệt của tác giả.

22/02/2022 Thế Kỉ 0

Có ý kiến cho rằng: Phong cách văn học biểu hiện trước hết ở cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá ở giọng điệu riêng biệt của tác giả. Bằng việc phân tích tùy bút Người lái [Đọc thêm…]