trai-qua-mot-cuoc-be-dau-nhung-dieu-trong-thay-ma-dau-don-long-truyen-kieu-nguyen-du-anh-chi-hieu-hai-cau-tho-tren-the-nao-qua-truyen-kieu-hay-lam-sang-to-y-tho

“Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trong thấy mà đau đớn lòng” (truyện Kiều – Nguyễn Du). Anh (chị) hiểu hai câu thơ trên thế nào? Qua Truyện Kiều, hãy làm sáng tỏ tấm lòng của Nguyễn Du.

21/08/2021 Thế Kỉ 0

“Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trong thấy mà đau đớn lòng” (Truyện Kiều – Nguyễn Du). Anh (chị) hiểu hai câu thơ trên thế nào? Qua Truyện Kiều, hãy làm sáng tỏ tấm lòng của Nguyễn Du. [Đọc thêm…]