thay-nguyen-ngoc-ky

Thầy Nguyễn Ngọc Ký

12/03/2023 Thế Kỉ 0

Thầy Nguyễn Ngọc Ký Nguyễn Ngọc Ký là một nhà giáo Việt Nam. Thầy là người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân. Cả cuộc đời mình, thầy giáo Ký đã viết lên những câu chuyện có sức hút lạ [Đọc thêm…]