trong-tac-pham-nhung-dua-con-trong-gia-dinh-nguyen-thi-chi-tiet-hai-chi-em-khieng-ban-tho-ma-qua-nha-chu-nam

Trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi), chi tiết hai chị em khiêng bàn thờ má qua nhà chú Năm là một chi tiết độc đáo. Việt đã có những cảm xúc gì khi khiêng bàn thờ má?

15/04/2022 theki.vn 0

Trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi), chi tiết hai chị em khiêng bàn thờ má qua nhà chú Năm là một chi tiết độc đáo. Việt đã có những cảm xúc gì khi khiêng bàn thờ [Đọc thêm…]