de-thi-hsg-ngu-van-10-chu-de-1-nhan-ro-ban-than-chu-de-2-qua-van-tho-cua-hai-bac-dai-thi-hao-nguyen-trai-va-nguyen-du-hay-lam-ro-y-kien-viet-chu-la-hoa-tam-minh-tren-giay-chu-quang-tiem

Đề thi HSG Ngữ văn 10. Chủ đề 1: Nhận rõ bản thân. Chủ đề 2: Qua văn thơ của hai bậc đại thi hào Nguyễn Trãi và Nguyễn Du, hãy làm rõ ý kiến: “Viết chữ là họa tâm mình trên giấy” (Chu Quang Tiềm)

18/08/2021 Dương Lê 0

   HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN – HÀ NỘI ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN KHỐI 10 NĂM 2019 ĐỀ THI ĐỀ XUẤT Thời gian làm bài 180 phút [Đọc thêm…]

de-thi-hsg-ngu-van-10-chu-de-1-sua-chua-loi-lam-chu-de-2-qua-canh-ngay-he-cua-nguyen-trai-hay-lam-ro-y-kien-tho-khong-can-nhieu-tu-ngu-no-cung-khong-quan-tam-den-hinh-xac-cua-su-song-no-chi