van-hoc-khong-quan-tam-den-cau-tra-loi-do-nha-van-dem-lai-ma-quan-tam-den-nhung-cau-hoi-do-nha-van-dat-ra-va-nhung-cau-hoi-nay-luon-rong-hon-bat-ki-cau-tra-loi-can-ke-nao-claudio-magris

“Văn học không quan tâm đến câu trả lời do nhà văn đem lại, mà quan tâm đến những câu hỏi do nhà văn đặt ra và những câu hỏi này luôn rộng hơn bất kì câu trả lời cặn kẽ nào” (Claudio Magris)

25/10/2022 Thế Kỉ 0

“Văn học không quan tâm đến câu trả lời do nhà văn đem lại, mà quan tâm đến những câu hỏi do nhà văn đặt ra và những câu hỏi này luôn rộng hơn bất kì câu trả lời cặn [Đọc thêm…]