van-hoc-khong-quan-tam-den-cau-tra-loi-do-nha-van-dem-lai-ma-quan-tam-den-nhung-cau-hoi-do-nha-van-dat-ra-va-nhung-cau-hoi-nay-luon-rong-hon-bat-ki-cau-tra-loi-can-ke-nao-claudio-magris

“Văn học không quan tâm đến câu trả lời do nhà văn đem lại, mà quan tâm đến những câu hỏi do nhà văn đặt ra và những câu hỏi này luôn rộng hơn bất kì câu trả lời cặn kẽ nào” (Claudio Magris)

25/10/2022 Dương Lê 0

“Văn học không quan tâm đến câu trả lời do nhà văn đem lại, mà quan tâm đến những câu hỏi do nhà văn đặt ra và những câu hỏi này luôn rộng hơn bất kì câu trả lời cặn [Đọc thêm…]

chung-minh-chieu-sau-cua-tac-pham-the-hien-o-kha-nang-dat-ra-cau-hoi-ve-moi-van-de-trong-xa-hoi-chinh-nguoi-doc-se-tim-duoc-cau-tra-loi-chinh-xac-theo-cach-rieng-cua-minh

Chứng minh: Chiều sâu của tác phẩm thể hiện ở khả năng đặt ra câu hỏi về mọi vấn đề trong xã hội. Chính người đọc sẽ tìm được câu trả lời chính xác theo cách riêng của mình

10/08/2020 Dương Lê 0

Mi-lan Kan-de-ra khẳng định: “Khi đặt bút viết một tác phẩm, nhà văn thường tìm hiểu và đặt ra rất nhiều câu hỏi. Chiều sâu của tác phẩm thể hiện ở khả năng đặt ra câu hỏi về mọi vấn [Đọc thêm…]