qua-bai-tho-anh-trang-cua-nguyen-duy-hay-lam-sang-to-y-kien-the-gioi-duoc-tao-lap-khong-phai-mot-lan-ma-moi-lan-nguoi-nghe-si-doc-dao-xuat-hien-thi-lai-mot-lan-the-gioi-duoc-tao-lap

Qua bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy, hãy làm sáng tỏ y kiến: Thế giới được tạo lập không phải một lần mà mỗi lần người nghệ sĩ độc đáo xuất hiện thì lại một lần thế giới được tạo lập.

12/05/2021 Dương Lê 0

Nói về vai trò của người nghệ sĩ, nhà văn Mac-xen Prut-xơ có viết: “Thế giới được tạo lập không phải một lần mà mỗi lần người nghệ sĩ độc đáo xuất hiện thì lại một lần thế giới được [Đọc thêm…]