cam-nhan-chat-su-thi-qua-hinh-tuong-cu-met

Cảm nhận chất sử thi qua hình tượng cụ Mết

13/03/2021 Thế Kỉ 1

Thông qua hình tượng nhân vật cụ Mết, Nguyễn Trung Thành đã ca ngợi lòng yêu nước, căm thù giặc và tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường của nhân dân Tây Nguyên trong thời đánh Mĩ, cũng đồng thời khái quát chân lí lịch sử lớn lao của thời đại, lí giải sâu sắc và thuyết phục con đường giải phóng của nhân dân, đất nước.

nhan-vat-trong-rung-xa-nu-cua-nguyen-trung-thanh-deu-la-nhung-con-nguoi-kien-cuong-bat-khuat-cua-nui-rung-tay-nguyen-trong-cong-cuoc-chong-mi-cuu-nuoc-nhung-moi-nguoi-lai-mang-nhung