nha-nho-nho-gia

Nhà Nho (Nho gia)

05/04/2023 theki.vn 0

Nhà Nho (Nho gia) Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, Nho giáo, Nho gia (đạo Nho) là một thuật ngữ bắt đầu từ chữ Nho, theo Hán tự từ “Nho” gồm từ “Nhân” (người) đứng gần chữ “Nhu”. Nho [Đọc thêm…]