bai-7-tri-thuc-ngu-van-nguoi-ke-chuyen-ngoi-thu-nhat-va-ngoi-thu-ba-cam-hung-chu-dao-bien-phap-chem-xen-va-bien-phap-liet-ke-ngu-van-10-ket-noi-tri-thuc

(Bài 7). Tri thức Ngữ văn: Người kể chuyện ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba; Cảm hứng chủ đạo; Biện pháp chêm xen và biện pháp liệt kê (Ngữ văn 10, Kết Nối Tri Thức)

07/02/2023 Thế Kỉ 0

TRI THỨC NGỮ VĂN. Người kể chuyện ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba. – Người kể chuyện ngôi thứ nhất là người kể xưng “tôi” hoặc một hình thức tự xưng tương đương. Tuỳ theo mức độ tham gia [Đọc thêm…]

bai-8-kien-thuc-ngu-van-bai-8-ngu-van-10-chan-troi-sang-tao

(Bài 8). Tri thức Ngữ văn: Câu chuyện; cốt truyện; thông điệp; tư tưởng; nhân vật; người kể chuyện; điểm nhìn; phép chêm xen; phép liệt kê (Ngữ văn 10, Chân trời sáng tạo).

30/01/2023 Thế Kỉ 0

Kiến thức ngữ văn: CÂU CHUYỆN; CỐT TRUYỆN; THÔNG ĐIỆP; TƯ TƯỞNG; NHÂN VẬT; NGƯỜI KỂ CHUYỆN; ĐIỂM NHÌN; PHÉP CHÊM XEN; PHÉP LIỆT KÊ. Câu chuyện. – Câu chuyện là sự việc, chuỗi sự việc xảy ra trong đời [Đọc thêm…]