lam-sang-to-nhan-dinh-tho-cua-toi-la-canh-cua-khong-cho-ai-mo-de-dang-tho-cua-toi-la-hop-chat-duoc-lam-tu-tuc-gian-tinh-yeu-va-xau-ho-la-tat-ca-tho-oi-chi-tru-khong-la-vo-nghi

Làm sáng tỏ nhận định: “…Thơ của tôi là cánh cửa. Không cho ai mở dễ dàng. Thơ của tôi là hợp chất được làm. Từ tức giận, tình yêu và xấu hổ… Là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không là vô nghĩa (Raxun Gamatop).

19/10/2022 Thế Kỉ 0

…Thơ của tôi là cánh cửa Không cho ai mở dễ dàng Thơ của tôi là hợp chất được làm Từ tức giận, tình yêu và xấu hổ… Là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không là vô nghĩa. (Raxun [Đọc thêm…]