nghi-luan-co-mot-guong-mat-dep-soi-vao-guong-qua-la-hanh-phuc-nhung-hanh-phuc-cang-tron-ven-hon-neu-co-tam-hon-dep-de-moi-khi-soi-vao-guong-luong-tam-sau-tham-ma-long-khong-ho-then-bang-son

Nghị luận: Có một gương mặt đẹp soi vào gương quả là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc càng trọn vẹn hơn nếu có tâm hồn đẹp để mỗi khi soi vào gương lương tâm sâu thẳm mà lòng không hổ thẹn (Băng Sơn)

Nghị luận: “Có một gương mặt đẹp soi vào gương quả là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc càng trọn vẹn hơn nếu có tâm hồn đẹp để mỗi khi soi vào gương lương tâm sâu thẳm mà lòng không hổ [Đọc thêm…]

dan-bai-nghi-luan-neu-khong-co-mục-dich-anh-khong-lam-duọc-dieu-gi-cả-anh-cũng-khong-lam-duọc-mọt-cai-gi-vi

Dàn bài nghị luận: Nếu không có mục đích, anh không làm được điều gì cả. Anh cũng không làm được một cái gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường (Điđơrô)

“Nếu không có mục đích, anh không làm được điều gì cả. Anh cũng không làm được một cái gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường” (Điđơrô) Anh, chị hiểu câu trên như thế nào? Câu nói đã gợi [Đọc thêm…]